SHËRBIMET:

Ndërmarrja jonë bënë shitjen e pjesëve, pajisjeve, materialeve, instrumenteve dhe veglave me shumicë dhe pakicë pastaj projektimin, montimin dhe servisimin e instalimeve të: Ngrohjes, Ftohjes, Ventilimit dhe Klimatizimit.

1. Pajisjet për Ngrohje dhe Ftohje:
- Pompa termike (ajër-ujë & ajër-ajër),
• Altherma (Daikin-Japoni),
• Air Purifer
• Kondicioner te ajrit URURU SARARA, EMURA (Daikin-Japoni),
• VRV Sistemet (Daikin-Japoni),
• Roof top (Daikin-Japoni),
• URURU Multi
• Chiller (Daikin-Japoni & Emmeti-Itali),
• Klima komoret (Daikin-Japoni & Emmeti-Itali),
• Sisteme Solare (Daikin-Japoni & Emmeti-Itali),
• Emmeti (video)
• Kaldajat elektrike,
• Kaldajat me gaz,
• Kaldajat me naftë dhe
• Kaldajat me dru e thëngjill.

2. Sistemet e Ngrohjes, Ftohjes, Ventilimit dhe Klimatizimit:
• Ngrohja me Radiator,
• Ngrohja me kalorifer,
• Ngrohja dhe Ftohja nën dysheme dhe
• Ngrohja dhe Ftohja me ventilo-konvertor.

3. Sistemet për ngrohjen e ujit sanitar:
• Bojlerët me pompa termike (Daikin-Japoni & Emmeti-Itali),
• Bojlerët për ujë sanitar me tre këmbyes (Rotex-Gjermani & Emmeti-Itali),
• Rezervuarët e ujit te ngrohtë (Emmeti-Itali & Rotex-Gjermani),
• Valvulet, kolektorët, gypat, etj. për ujë sanitar.

Video #1: DAIKIN Ururu SararaVideo #2: Emmeti Profilo AziendaleVideo #3: ALTHERMAVideo #4: Emmeti Produzione Del Tubo Multistrato
Nëse ka kufijë në shërbime, atëherë ne jemi aty !!!.